BẢN VẼ HIỆN TRẠNG HOÀN CÔNG

Đối với việc hoàn công công trình, một trong những điểm mấu chốt cần được chủ nhà, chủ đầu tư công trình lưu ý là phải có được bản vẽ hiện trạng hoàn công chính xác và đúng quy định. Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra rằng rất ít chủ nhà , chủ đầu tư thể hiện được hoàn chỉnh bản vẽ hiện trạng khi xây dựng xong công trình. Điều này là có thật trên thực tế.

Bản vẽ hiện trạng hoàn công
Nguyên nhân của hiện trạng này có nhiều. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều khách hàng mà bản vẽ của họ trong hồ sơ chứa đựng quá nhiều thiếu sót. Một phần đến từ thiếu kinh nghiệm trong lập bản vẽ hiện trạng hoàn công công trình, một phần nữa đến từ việc thi công trên thực tế khác với bản vẽ thiết kế ban đầu dẫn đến không thể có được hiện trạng chuẩn xác. Dù bắt nguồn từ bất cứ nguyên nhân gì, thì việc không có được một bản vẽ hiện trạng hoàn công chính xác cũng sẽ để lại hậu quả khiến cho hồ sơ hoàn công bị từ chối. Điều này chắc chắn đối với các chủ nhà, chủ công trình không một ai muốn xảy ra.

Bản vẽ hiện trạng hoàn công theo quy định trong Luật xây dựng 2014, Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng được hiểu là bản vẽ thể hiện toàn bộ hiện trạng thực tế của công trình xây dựng đã hoàn thành: Có nghĩa là công trình xây dựng đã thực hiện việc thi công hoàn chỉnh trên thực tế một cách đầy đủ toàn bộ mà không còn bất cứ hạng mục nào đang thi công theo thiết kế ban đầu.

Trong bản vẽ hiện trạng, có một số vấn đề của hiện trạng công trình cần được chú ý như sau:

Vị trí được xây dựng trên thực tế: Trên bản vẽ hoàn công công trình phải thể hiện chính xác vị trí xây dựng trên thực tế. Cơ quan đánh giá việc hoàn công sẽ xem xét vị trí xây dựng trên bản vẽ hoàn công với vị trí xây dựng trên bản vẽ thiết kế ban đầu và vị trí trên thực tế để đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiêu chí này.

Kích thước được xây dựng trên thực tế: Điều này có nghĩa thể hiện chiều cao, chiều dài, chiều rộng của khối công trình đã xây dựng xin phép được hoàn công. Kích thước trên thực tế cũng là căn cứ được thể hiện trong bản vẽ thiết kế xây dựng bởi vậy khi xem xét về tiêu chí này trong bản vẽ hoàn công, cơ quan có thẩm quyền luôn đánh giá một cách đầy đủ.

Vật liệu và thiết bị được sử dụng trên thực tế: Chi tiết này cũng cần phải được thể hiện rõ trong bản vẽ hoàn công để tránh tình trạng sử dụng vật liệu không đúng với thiết kế ban đầu hoặc lắp đặt các thiết bị không phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt trên thực tế.

Để có một bản vẽ hiện trạng hoàn chỉnh, thông thường sẽ do chính đơn vị thi công lập. Tuy nhiên như chúng tôi đã nói từ đầu, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho việc thể hiện trên bản vẽ khác với hiện trạng xây dựng trên thực tế. Mâu thuẫn này tồn tại trong rất nhiều công trình. Chúng tôi khắc phục được mâu thuẫn này trong rất nhiều trường hợp cần giúp đỡ. Bởi lẽ đây không phải là sai sót đến mức trầm trọng để hồ sơ bị trả về, mà đây là sai sót có thể khắc phục được.

Một bản vẽ hiện trạng hoàn công đạt yêu cầu là bản vẽ thể hiện được chính xác hiện trạng xây dựng trên thực tế của công trình yêu cầu hoàn công. Đây là yêu cầu quan trọng, và cũng có rất nhiều các giải quyết nếu các bạn tìm đúng địa chỉ tin cậy để trợ giúp khi thực sự gặp khó khăn trong việc lập một bản vẽ hiện trạng hoàn công.

Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216